Tutustumisretki Vantaan Energian Jätevoimalaan

Hieman tietoa vierailukohteesta

Jätevoimala lukuina/vuosi
-  Käsiteltävä jätemäärä 320 000 t
-  Maakaasun käyttö 73,5 milj. m3
-  Polttoaine-energia yhteensä 1 671 GWh (1 GWh = 1 milj. kWh)
-  Hyötysuhde 95 %
-  Käyttöaika vähintään 8000 h

Tuotanto
- Tuottaa kaukolämpöä 920 gigawattituntia (GWh),
   joka vastaa noin puolta Vantaan kaukolämpötarpeesta.
- Tuottaa sähköä 600 GWh, joka vastaa noin 30 % Vantaan sähköntarpeesta.

Sivutuotteet

- Pohjakuona 65 500 t (käytetään hyödyksi esim. meluvallien rakenteissa)
- Kattila- ja lentotuhka  5 600 t (kaatopaikalle)
- Savukaasun puhdistuksen reaktiotuotteet 13 100 t (Ekokemin käsittelylaitokselle)

 Hiilidioksidipäästöt

-  Kokonaismäärä 270 000 t
-  Fossiilisten polttoaineiden (hiili, maakaasu) käyttö sähkön ja lämmön 
   tuotannossa vähenee noin 30 %.

 

Kuva: Vantaan Energia
Kuva: Veijo Jantunen
Voimalahalli, jossa jätteestä tuotettu lämpö kerätään talteen.
Kuva: Veijo Jantunen
Varastobunkkerin pinta-ala 55 x 25 metriä, syvyys 35 metriä. Kahmarin halkaisija 6 metriä. Se siirtää kerralla autokuormallisen jätettä.
Kuva: Veijo Jantunen
"Roskakuskien" jätteen seasta keräämien pehmolelujen "näyttely".