Hallituksen kehysriihessä on nyt lopultakin otettava huomioon myös heikoimmat (EKL Tiedote 13.3.2018)

13.3.2018

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vaatii, että kansaneläkeindeksiin vuonna 2017 tehty leikkaus ja indeksin jäädyttämiset on kompensoitava eläkkeensaajille. Samalla hallituksen tulee luopua vuodelle 2019 kaavailemastaan kansaneläkeindeksin jäädytyksestä.

Kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen järkyttävän suuret korotukset edellisinä vuosina sekä erilaisten Kelan lähinnä sairastamiseen liittyvien tukien leikkaamiset ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkkeensaajien taloudellista asemaa, toteaa EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

Kuluneella ja edeltävällä hallituskaudella sosiaaliturvaan on kohdistettu lukuisia säästötoimia. Säästöjen kohteina ovat usein olleet heikoimmassa asemassa olevat – pienituloiset ja köyhät. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tuoreiden laskelmien mukaan ovat maan nykyisen hallituksen aikana tehdyt muutokset heikentäneet pienituloisten asemaa. Esimerkiksi yksin asuvan täysi kansaneläke on vuonna 2019 noin 630 euroa kuukaudessa, kun se ilman leikkauksia olisi noin 655 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi 23. helmikuuta tutkimuksen, jossa selvitettiin 65 vuotta täyttäneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta, käyttöä ja kokemuksia. Aineisto oli kerätty vuosina 2013–2015.

Tuon tutkimuksen tulosten mukaan useampi kuin joka kymmenes pienituloinen ikääntynyt jättää menemättä lääkäriin rahan takia ja tämä on maallemme suureksi häpeäksi, jatkaa puheenjohtaja Paassilta.

Valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt neuvottelevat vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmasta ja valtiontalouden kehyspäätöksestä keskiviikkona 14. ja torstaina 15. maaliskuuta valtioneuvoston linnassa.

  Eläkkeensaajien Keskusliitto vaatii, että hallituksen on nyt lopultakin tehtävä päätöksiä myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkkeensaajien ahdingon helpottamiseksi.

Nyt jos koskaan tarvitaan EKL:n vaatima toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhyys käännetään laskuun. Hädässä olevien eläkkeensaajiemme tilannetta pitää lähteä ratkomaan kansaneläkkeen tasoa reilusti korottamalla. Se helpottaisi myös niiden pientä työeläkettä saavien taloudellista tilannetta, joille on eläkkeensä päälle myös kansaneläkettä maksussa, päättää puheenjohtaja Simo Paassilta.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Lisätietoja

puheenjohtaja Simo Paassilta, 050 522 1201