EKL:n tavoiteasiakirja 2019-2023

EKL:n tavoiteasiakirjan sisältää vaatimuksia ja esityksiä seuraavista asioista:

 • Toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamisemiseksi
 • Työeläkeindeksi
 • Verotus
 • Eläkkeensaajien sosiaali- ja terveyspalvelut määrältään riittäviksi, tasoltaan laadukkaiksi ja kohtuuhintaisiksi
  • Sote-keskuskäynnit maksuttomiksi
  • Maksukatot yhdistettävä
  • Perintä julkisen vallan hoidettavaksi
 • Vanhusasiamies ikääntyneiden etujen ja oikeuksien turvaajaksi
 • Julkiset tilat avattava kansalaistoiminnan käyttöön
 • Digitalisaation uhkat tunnistettava ja mahdollisuudet turvattava ikääntyneille
 • Esteetöntä asuntotuotantoa ja korjausrakentamista edistettävä
 • Kotihoito ja palveluasuminen oltava tarpeen mukaista ja riittävää
 • Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava
 • Kotitalousvähennys ikäihmisen arjen ja asumisen tukena
 • Eläkkeensaajan asumistuki säilyttävä myös tulevaisuudessa
 • Toimeentulotuen perusosan korottaminen
 • Omaishoito kunniaan

Tavoiteasiakirja kokonaisuudessaan alla olevassa tiedostossa.