Raha verottajalle kyllä kelpaa – tasapuolisesta palvelusta viis (EKL Tiedote 24.1.2019)

24.1.2019

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu Verohallinnon linjausta, jonka mukaan se ei keväällä 2019 aio enää lähettää kansalaisille veroilmoituksen palautuskuorta eikä palautettavaa lomaketta. Asia hankaloittaa todella monen, etenkin ikääntyneen, kansalaisen elämää.

Paperilla asiansa hoitavat kansalaiset joutuvat näin hankkimaan lomakkeensa sekä kirjekuorensa itse ja kaupanpäälle vielä maksamaan myös postimaksunsa. Tämä tuntuu suoranaiselta kiusaamiselta heitä kohtaan, sanoo Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko.

Tilastokeskuksen mukaan (Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017) suomalaisista 16−89-vuotiaista 88 prosenttia käytti internetiä vuonna 2017. Huomioitavaa on, että ikääntyneistä, joiden rahat myös verottajalle kelpaavat, eivät kaikki ole osaavia ja aktiivisia verkkopalvelujen käyttäjiä.

On huomioitava, että 65–74-vuotiaista 75 prosenttia ja 75–89-vuotiaista 37 prosenttia käytti nettiä. Sähköpostia käytti 75–89-vuotiaista vain 28 prosenttia ja verkkopankkia 30 prosenttia. Virallisen lomakkeen lähettäneitä oli pieni joukko niin nuoremmissa kuin vanhemmissa ikääntyneissä: 65–74-vuotiaissa 30 prosenttia ja vanhemmissa, 75–89-vuotiaissa 10 prosenttia. Vähävaraisilla ei ole mahdollisuutta edes ostaa ja ylläpitää tarvittavia laitteita, välineitä, ohjelmia ja nettiyhteyksiä.

-          Verottajan asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä hyödyntää sähköiseen asiointiin vaadittavaa informaatioteknologiaa, tulee taata palvelut entisen mallin mukaan, Kokko jatkaa.

Verohallinnon strategiassa vuosille 2019–2024 todetaan, että veroasioinnin helppous ja oikeudenmukaisesti toimitettu verotus tuottavat positiivisen asiakaskokemuksen. Arvoikseen on verottaja määritellyt seuraavat: luottamus, yhteistyö ja uudistuminen.

-          Verohallinto ei tässä asiassa todellakaan toteuta strategiansa linjauksia ja säästää nyt väärässä paikassa. Jo perustuslakimme mukaan kaikilla kansalaisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet käyttää myös verottajan palveluja riippumatta siitä, minkälainen heidän toimintakykynsä on, päättää Timo Kokko.

 

Lisätietoja     toiminnanjohtaja Timo Kokko, p. 050 441 3830