Hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin on saatava kattava edustus eläkeläisjärjestöistä (EETU ry /Tiedote 18.03.2022)

18.3.2022

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että alueellisten vanhusneuvostojen jäsenistöä on täydennettävä ensisijaisesti hyvinvointialueilla vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueellisten yhteistoimielinten esittämistä henkilöistä.

Laissa hyvinvointialueista (32 §) todetaan, että alueiden vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen kohdalla jäseneksi on valittava vähintään yksi edustaja alueilla toimivista kuntien vanhusneuvostoista. Lain mukaan voidaan valita myös muita henkilöitä.

"EETU vaatii, että alueellisten vanhusneuvostojen jäsenistöä on täydennettävä ensisijaisesti hyvinvointialueilla vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueellisten yhteistoimielinten esittämistä henkilöistä. Näin varmistetaan, että vanhusneuvostoilla on yhteys hyvinvointialueiden ja niiden kuntien ikääntyneeseen väestöön, heitä edustaviin yhteisöihin ja niiden vapaehtoisuuteen perustuvaan erittäin monipuoliseen toimintaan. Siten taataan hyvinvointialueiden kehittämistyöhön aktiivisen ikääntyneen väestön osaaminen ja arjen tuntemus" toteaa EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta.

Vanhusneuvostojen aktiivinen toiminta on keskeinen osa ikääntyneen väestön kuulluksi tulemista ja myötävaikuttamista siihen, että hyvinvointialueiden kasvavan eläkeläis- ja vanhusväestön erityistarpeet tulevat huomioiduksi. Alueellisten yhteistoimintaelinten aktiivit ovat oikeita henkilöitä edustamaan alueensa eläkeläisiä ja ikääntyneitä. He ovat yhdessä valmiita rakentavaan työskentelyyn vanhusneuvostoissa.

"EETU ry vaatii vanhusneuvostoille todellista vaikutusvaltaa. Vanhusneuvostot tarvitsevat riittävät toimitilat, rahoituksen ja valmistelevan henkilökunnan. Vanhusneuvostojen kokoonpanossa on varmistettava tehokas, toimiva ja kattava yhteys kansalaisyhteiskuntaan ja hyvinvointialueen ikääntyneeseen väestöön. Luontevasti tämä toteutuu ottamalla niihin edustus alueella toimivista valtakunnallisista eläkeläisjärjestöistä. Myös kuntien vanhusneuvostojen toimintaa ja asemaa on edelleen vahvistettava, sillä kuntien tehtävänä on ikäväestön kannalta tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksien turvaaminen ja vahvistaminen" puheenjohtaja Paassilta päättää.